Privacybeleid

HomePrivacybeleid

GDPR

Bed and breakfast De Zevenslaper
Lies Derijck

Augustus 2021

 

Ik, Lies Derijck, en de mensen waarmee ik samenwerk respecteren de privacy van onze gebruikers.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR (General Data Protection Regulations).

 

Over ons

De website www.dezevenslaper.be wordt beheerd door Bed and breakfast de Zevenslaper.
Bed and breakfast de Zevenslaper is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Onze gegevens zijn:

Bed and breakfast de Zevenslaper Glabbeekstraat 142 3450 Geetbets.

 

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u zich (online) aanmeldt voor een verblijf in onze B&B (reserveringsmodule) of het contactformulier invult zal u gevraagd worden om gegevens in te vullen.
Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

 

Doel van deze persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
Door de gegevens aan mij te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

 

Het delen van je persoonsgegevens

 

Deze reserveringsmodule wordt beheert door Stardekk, Baron Ruzettelaan 25 te 8310 Brugge www.stardekk.be.
Zij verwerken de gegevens van onze gasten die reserveren.
Daarvoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met hun gesloten.

 

Beveiliging van je persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Deze maatregelen, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Gegevens die zijn opgeslagen op mijn computer zijn beveiligd met een wachtwoord op document niveau.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten u gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.
Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.
U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@dezevenslaper.be

 

Wijzigingen

Ik behoud mijzelf het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.
Augustus 2021